Stručni skupovi / 18. prosinca 2017.

Osnaživanje profesionalnih i osobnih kompetencija učitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: Koprivnica

Broj polaznika: 130

Rok prijave: obvezna prijava do 29. ožujka 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Diana Atanasov Piljek, prof., Sonja Jarebica, mag. paed. soc., učitelji (mentori i savjetnici)

Ciljevi: Sudionici će moći osvijestiti važnost profesionalnog i osobnog razvoja tijekom profesionalne karijere, moći će prepoznati i prihvatiti vlastite potencijale za osnaživanje kompetencija za rad, moći će steći znanja  za odgojno učinkovitu komunikaciju s učenicima, iskustveno će moći prepoznati verbalnu i neverbalnu komunikaciju i poruke koje primamo ili šaljemo učenicima, moći će iskazati rezultate kvalitetnog slušanja, prepoznati i u svojoj nastavnoj praksi moći bolje osvijestiti nužnost i vrijednost poučavanja učenika suvremenim pristupom, moći će definirati primjenjive elemente za vrednovanje u kognitivnom, psihomotoričkom i afektivnom području, razmijenit će iskustva i mišljenja

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, radionice, primjeri iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Ivona Nakić-Vojnović, mag. rehab. edu.
Telefon: 01/2785065