Stručni skupovi / 13. prosinca 2017.

Oslobađanje učenika od pohađanja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima voditeljima županijskih stručnih vijeća tjelesne i zdravstvene kulture Republike Hrvatske i voditeljima služba za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo svih županija u Republici Hrvatskoj  

Mjesto održavanja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 8. ožujka 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. i viši savjetnici za tjelesnu i zdravstvenu kulturu Agencije za odgoj i obrazovanje Sandra Višković prof., Margita Lukas, prof. i Jozo Škegro prof.

Ciljevi: sudionici će

  • iznijeti iskustva u radu s učenicima s teškoćama u razvoju
  • raspravljati o problematici tumačenja i postupanja slijedom članka 80. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17)

Metode i oblici rada: predavanje, primjeri dobre prakse; grupni rad, okrugli stol

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Sandra Višković, prof.
telefon: 01/2785051