Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Organizacija, vođenje i provedba stručnog usavršavanja na županijskoj razini

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Voditelji županijskoga stručnoga vijeća u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-kirževačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grad Zagreb.

Mjesto održavanja: OŠ F. K. Frankopana, Ivanićgradska 24, Zagreb

Broj polaznika: 19 voditelja županijskih stručnih vijeća Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te Grada Zagreba

Rok prijave: do 20.ožujka 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica, Marijana Češi, prof., viša savjetnica, Iva Bosiljevac

Ciljevi: Sudionice će:

  • biti informirani i osposobljeni za organizaciju i provedbu stručnoga usavršavanja na županijskoj razini u svezi tema obuhvaćenih Kurikulumom građanskoga odgoja;
  • analizirati svrhu i ciljeve dosadašnjih tema stručnoga usavršavanja na razini županija;
  • će biti osposobljavani za funkcionalnije prikupljanje podataka unutar županijskoga vijeća.

Oblici rada: Metode rada: interaktivno predavanje, vođeni razgovor, analiziranje, izvješćivanje, raspravljanje. Oblici rada: frontalni, individualni, suradnički.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Marijana Češi, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik,
Zagreb, Donje Svetice 38;
telefon: 01 2785 073;
e-mail: marijana.cesi@azoo.hr