Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Nastava usmjerena na učenika – suvremeni metodički dosezi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave Zagrebačke županije i Grada Zagreba (gradske četvrti:  Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica-Žitnjak, Trnje, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever, Maksmir i Podsljeme)

Mjesto održavanja: OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, Zagreb 

Broj polaznika: 130

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://ettaedu.azoo.hr/ od 16. do 28. kolovoza 2016.

Predavači: viša savjetnica za razrednu nastavu mr. Đurđa Kulušić, doc. dr. sc. Vesna Budinski, doc. dr. sc. Vatroslav Horvat, Diana Atanasov Piljek, v. pred.

Ciljevi:

Učitelji će:

  • analizirati temeljne kompetencije za cjeloživotno učenje,
  • raspraviti o razinama funkcionalnih pismenosti učenika,
  • primijeniti znanstveno-metodički instrumentarij u pripremanju,
  • raščlaniti metodičke modele utemeljene na suvremenim dosezima metodičke teorije i praktičnih iskustava,
  • primijeniti suvremene metodičke sustave u nastavnoj praksi,
  • razlikovati tradicionalnu i suvremenu nastavu,
  • definirati primjenjive elemente za vrednovanje kompetencija u kognitivnom, afektivnom i psihomotoričkom području. 

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, skupni rad i rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditeljica:

mr. Đurđa Kulušić, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 2785 052