Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Organizacija prostora i vremena kao bitnih čimbenika zdravoga razvoja djece u dječjem vrtiću

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Vjeverica, Gračani 9a, Zagreb

Broj polaznika: Predavanja: 40 sudionika. Plenarna izlaganja. Radionice, Rasprave: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 3 skupine.

Rok prijave: 5. ožujka 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: odgojitelji i stručni suradnici dječjih vrtića: dr. sc. Slavica Bašić, odgojitelji i stručni suradnici dječjih vrtića: Budućnost, Pikulica, i Vjeverica u Zagrebu, mr. sc. A. Silić

Ciljevi: sudionici skupa će bolje razumjeti i usvojiti znanja potrebna za:

  • promicanje samoodgovornosti praktičara odgovornih za napredak, odgoj i učenje djece i osiguravanje kvalitetnih uvjeta u predškolskoj ustanovi,
  • uloge odgojitelja i stručnih suradnika u planiranju, praćenju i provođenju odgojno-obrazovnog procesa,
  • planiranje i ostvarivanje jednakih uvjeta za svu djecu u odgojno-obrazovnoj ustanovi,
  • planiranje i ostvarivanje kvalitetne suradnje s roditeljima,
  • sudionici će dobiti uvid u suvremen spoznaje o psihologiji arhitekture i pedagogijskim istraživanjima o utjecaju prostora na razvoj djece,
  • sudionici će steći uvid u spoznaje iz ritmologije i kronobiologije  koje su u temelju organizacije  vremena u dječjem vrtiću.

Metode i oblici rada: uvid u neposrednu odgojno-obrazovnu praksu, izlaganja, skupni rad, rasprave, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

telefon: 01/ 2785 054

e-pošta: andreja.silic@azoo.hr