Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Organizacija nastave u kombiniranim odjelima

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave do 5 godina radnog iskustva 

Mjesto održavanja: OŠ Josipa Antuna Ćolnića Đakovo,Trg Nikole Šubića Zrinskog 4

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 25.  kolovoza 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr. sc. Lidija Bakota, Marijana Andrišek, mag. prim. educ., Marlena Šahinović, dipl. uč., Ivana Oremuš, dipl. uč., Marijana Butor, dip. uč., Ines Mazur Vidaković, dip. uč., Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.

Ciljevi:

  • osvijestiti važnost pripremanja za novu školsku godinu koje obuhvaća proučavanje nastavnog programa po kojem će učitelj raditi, prikupljanje stručne  literature,  upoznavanje udžbenika i priručnika, proučavanje školske dokumentacije i drugo
  • upoznati načine  planiranja i programiranja nastave  za rad u kombiniranim odjelima   koji omogućuju organizaciju nastave kao fleksibilnog i kreativnog procesa.

Metode i oblici rada: predavanje, rasprava, radionice

Vrednovanje: online obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
telefon: 031 284 916
e-pošta: mirela.skelac@azoo.hr