Stručni skupovi / 12. travnja 2016.

Održivi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske

Organizatori: Sveučilište u Zadru – Odjel za pedagogiju i Dječji vrtić „Radost“, Zadar

Područje: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odgojno obrazovni radnici iz sustava osnovno-školskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski višednevni znanstveno-stručni skup

Namjena: odgojitelji djece rane i predškolske dobi, učitelji, nastavnici, stručni suradnici, sveučilišni profesori, studenti poslijediplomskih studija, volonteri nevladinih udruga

Mjesto održavanja: Sveučilište u Zadru- Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru- Obala Kralja Petra Krešimira IV br.2) i Odjel za pedagogiju, Dječji vrtić „Radost“- PO Voštarnica i PO Višnjik

Broj polaznika: 100

Rok prijave: 6. 5. 2016.

Predavači: izv. prof. dr. sc. Vladimir Lay; prof.dr.sc. Vjeran Katunarić; dr.sc. Diana Nenadić Bilan

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: odgojitelji, učitelji, nastavnici i profesori kao stručnjaci posvećeni holističkom pristupu odgoja i obrazovanja raspravit će ulogu, važnost i strukturu odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u Republici Hrvatskoj

Metode rada: plenarna izlaganja, izlaganja u sekcijama, radionice, posteri, prikazi iskustava iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: Sve dodatne informacije o skupu dostupne su na mrežnim stranicama organizatora: znanstvenostrucniskup@radost-zadar.hr