Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Odrednice Kurikuluma građanskoga odgoja i obrazovanja u nastavi Hrvatskoga

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Voditelji ŽSV-a učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije i nastavnika hrvatskoga jezika Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: OŠ F. K. Frankopana, Ivanićgradska 24, Zagreb

Broj polaznika: 23+5

Rok prijave: do 4. siječnja 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica, mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik i Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica

Ciljevi: Sudionice će:

  • uočiti osnovne odrednice eksperimentalne provedbe Kurikuluma građanskoga odgoja i obrazovanja
  • steći znanja i razviti sposobnosti potrebne za međupredmetnu implementaciju Kurikuluma građanskoga odgoja i obrazovanja u nastavi Hrvatskoga jezika
  • biti osposobljeni za vođenje radionica za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika o planiranju i programiranju sastavnica Kurikuluma građanskoga odgoja i obrazovanja u predmetu Hrvatski jezik
  • uočiti elemente i sadržaj nastavnoga materijala za poučavanje i učenje Kurikuluma građanskoga odgoja i obrazovanja razvijenog u Agenciji za odgoj i obrazovanje

Oblici rada: Metode poučavanja: interaktivno predavanja, razmjena iskustava i rasprava. Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena: Na skup će biti pozvano i nekoliko učitelja/profesora mentora/savjetnika.

Voditelj

Mirela Barbaroša-Šikić, prof.,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Zagreb, Donje Svetice 38;
tel: 01/2785 018;