Stručni skupovi / 7. studenoga 2013.

Izvannastavne aktivnosti učenika na zimovanju, u mjestu i izvan mjesta stanovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima tjelesne i zdravstvene kulture

Mjesto održavanja: Ski centar Sljeme, Hotel Tomislavov dom

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 3. veljače 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Slaven Krtalić, Sandra Višković, prof. i demonstratori Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu

Ciljevi: sudionici će spoznati nove i aktualne modele i načine rada za poticanje motoričkog izražavanja i stvaranja kod učenika i izgrađivanje humanih međuljudskih odnosa u izvannastavnim aktivnostima u mjestu i izvan mjesta stanovanja

Metode i oblici rada: usmeno izlaganje, praktični rad, frontalni, grupni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viši savjetnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
dr. sc. Slaven Krtalić
telefon: 01/2785057
e-pošta: slaven.krtalic@azoo.hr