Stručni skupovi / 25. travnja 2017.

Odnosi u ranom djetinjstvu: temelj održive budućnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: Svjetska konferencija Svjetske organizacije za obrazovanje u ranom djetinjstvu (OMEP); višednevni

Namjena: stručno-znanstveni skup je namijenjen odgojiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljima i ostalima čiji interes je vezan uz područje ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja

Mjesto održavanja: Kongresni centar Tamaris, Milenij hoteli, Opatija

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 15. svibnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Slavica Bašić, Sveučilište u Zadru, prof. Ingrid Pramling Samuelsson, University of Gotheburg, Švedska, Emeritus Prof. Peter Moss, University College London, Velika Britanija, dr. Verity Campbell-Barr, Plymouth University, Velika Britanija; University of Debrecen, Mađarska, dr. Joanne Lehrer, Université du Québec en Outaouais, Kanada, Dr. Eszter Moses, Lóczy Foundation for Children, Mađarska, Prof. Yongping Yi, School of Education Science, Nanjing Normal University, Kina, praktičari i znanstvenici iz Hrvatske te više od 40 zemalja svijeta

Ciljevi iskazani kompetencijama:

  • sudionici će steći znanja o odnosima u ranom djetinjstvu 
  • upoznati se s različitim odnosima koji egzistiraju unutar sustava ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja 
  • razvijati stavove o važnosti uspostavljanja suradničkih odnosa između svih sudionika
  • osvijestiti različite aspekte kvalitete suvremenoga odgoja i obrazovanja (sadržaji, vrijednosti, odnosi, metode rada)
  • steći znanja koja će im omogućiti da prepoznaju situacije koje mogu biti zapreka kvaliteti ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja
  • osvijestiti različite aspekte prijelaza iz sustava RPOO u sustav primarnoga obrazovanja
  • steći znanja o procesu suradnje u tvorbi kurikuluma
  • osvijestiti ulogu stručnih djelatnika u uključivanju obitelji u proces odgoja i obrazovanja
  • osvijestiti pravo djece na pozitivne podržavajuće odnose u sustavu ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri prakse, individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: moguća je i prijava na https://omep2017.exordo.com/login do 15. svibnja 2017.

Voditelj:

Adrijana Višnjić Jevtić,
095/7007777; omephr@gmail.com mr. sc.
Inga Seme Stojnović,
viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126; E-mail: inga.seme-stojnovic@azoo.hr