Stručni skupovi / 23. travnja 2013.

Primjena ICT-a u nastavi geografije – Google Earth i Google Maps

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: I. gimnazija Osijek, Županijska 4, Osijek

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava do 23. kolovoza 2013. na adresu www.ettaedu.hr

Predavači: mr.sc. Kristijan Đokić, Slaven Gašparović, prof., Vesna Janko, prof., Sonja Burčar, prof.

Ciljevi: učitelji/ nastavnici će moći

  • koristiti multimediju u PowerPoint programu
  •  izraditi tematsku kartu
  • kreirati zadatke za učenike u Google Earth i Google Maps programima
  • odrediti elemente i kriterije vrednovanja zadataka

Oblici rada: predavanja, grupni i  samostalni rad polaznika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Napomena: /

Voditelj:

Sonja Burčar, prof., viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 907