Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Odnos prema različitom

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima školskih preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima Istarske županije 

Mjesto održavanja: Pula, naknadno

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 25. kolovoza 2017.na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., dr. sc. Vesna Ivasović, Robert Cimperman, prof., Marinela Pincan-Šimić, prof.

Ciljevi: sudionici će moći osvijestiti utjecaj predrasuda i stereotipa, proširiti znanja i razumjeti specifičnosti djece/učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama te osvijestiti potrebe za primjerenim oblicima podrške i pomoći učenicima

Metode i oblici rada: predavanja, okrugli stol, primjeri iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:

Viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
Telefon: 01/2785131
Viši savjetnik za stručne suradnike defektologe
Robert Cimperman, prof.
Telefon: 051/320382