Stručni skupovi / 3. prosinca 2014.

Odnos ortoepije i ortografije u hrvatskome jeziku i hrvatsko standardno naglašivanje: kako poučavati

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: nastavnici Hrvatskoga jezika Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, Rijeka

Broj polaznika: 70

Rok prijave: od 1. do 27. ožujka 2015.; obvezatna prijava na www.ettaedu.hr

Predavači: dr. sc. Mihaela Matešić, dr. sc. Blaženka Martinović i Linda Grubišić Belina, prof.

Ciljevi: Nastavnici će:

  • opisati odnos ortoepije i ortografije u suvremenome hrvatskom jeziku
  • izdvojiti pravopisne teme povezane s pravogovornim planom
  • odrediti pojam govorenoga diskursa
  • nabrojiti značajke govorenoga diskursa u nastavi
  • upotrijebiti primjeren govoreni diskurs u nastavi
  • izdvojiti opće i predvidljivo u hrvatskome standardnom naglašivanju
  • razlikovati preporučljivo od nepreporučljivoga u dijelu češćih naglasnih inačica
  • preispitati vlastito naglašivanje
  • primijeniti stečena znanja o predvidljivome u hrvatskome standardnom naglašivanju
  • označiti naglascima kraći tekst

Oblici rada: čelni, individualni rad, rad u paru i rad u skupini

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje

Napomena:

Voditelj:

Linda Grubišić Belina, viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694