Stručni skupovi / 29. listopada 2012.

Odjelotvorenje ciljeva, vrijednosti i načela kurikuluma građanskoga odgoja i obrazovanja u nastavi s

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen voditeljima ŽSV-a učitelja i nastavnika engleskoga jezika iz osnovnih i srednjih škola Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Zagreba.Program je namijenjen voditeljima ŽSV-a učitelja i nastavnika njemačkoga jezika iz osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Istarske, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Zagreba.

Mjesto održavanja: IV. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, 10 010 Zagreb

Broj polaznika: 61

Rok prijave: do 19. prosinca 2012. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Lekić, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • steći znanja i razviti sposobnosti potrebne za odjelotvorenje ciljeva, vrijednosti i načela kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja u nastavi stranoga jezika i unutar školskoga kurikuluma s naglaskom na razvoju društvene, komunikacijske i kulturološke dimenzije građanske kompetencije
  • osposobiti se za trening učitelja i nastavnika u području  građanskog odgoja i obrazovanja u kontekstu nastave stranoga jezika.

Oblici rada: predavanja i tematska rasprava

Vrednovanje: jasna evidencija sudionika, standardizirani upitnik AZOO-a

Voditelj

Ivana Lekić, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
021 340 977