Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Odgovornost ravnatelja/voditelja za odnose i preuzimanje vodstva

Razina i vrsta stručnog skupa: državni stručni skup

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima predškolskih ustanova Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Hotel Zora, Primošten

Broj polaznika: 300

Rok prijave: obvezna prijava do 5. ožujka 2019.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, Tihana Šimunić, prof., dr. sc. Vesna Ivasović, Anita Šlogar, dipl. iur.,prof. dr. sc. Slavica Bašić, Dušanka Kosanović, prof. predstavnici Agencije za zaštitu podataka, ravnateljice Sandra Pokos, Ani Mrnjavac, Esma Brzić i stručni suradnici i odgojitelji promovirani u zvanje iz dječjih vrtića

Ciljevi: ravnatelji će:

  • ojačati svoje voditeljske kompetencije u području odgovornosti za odnose i kulturu vrtića
  • biti osposobljeni za preuzimanje vodstva na demokratičan način
  • steći osnovna znanja vezana uz zaštitu osobnih podataka pripravnika,  radnika vrtića i korisnika usluga
  • steći će uvid važnost empatije u rukovođenju
  • povezati  iskustva s kompetencijama
  • usporediti primjere dobre prakse
  • moći primijeniti stečena znanja u ustanovi iz koje dolaze

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri prakse, individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj: mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova

Agencija za odgoj i obrazovanje

Telefon: 27 85 126

E-mail: inga.seme-stojnovic@azoo.hr