Stručni skupovi / 13. prosinca 2016.

Odgojno-obrazovni rad – izazovi za izgradnju socijalnih i emocionalnih kompetencija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije i nastavnicima hrvatskoga jezika Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 12. travnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Jadranka Bjelica, prof., Elvira Nimac, prof.

Ciljevi – učitelji i nastavnici će:

 • uočiti važnost, potrebu i obvezu razvoja i izgradnje socijalnih i emocionalnih kompetencija za svakodnevni rad s učenicima
 • steći temeljna znanja i proširiti postojeća o vrstama socijalnih i emocionalnih kompetencija
 • uočiti razliku i sličnosti socijalnih i emocionalnih kompetencija u osobnom razvoju i razvoju učenika
 • prepoznati socijalne i emocionalne kompetencije koje utječu na organizaciju i upravljanje razredom
 • biti potaknuti na kreiranje razrednoga ozračja usmjerenog na učenje i pozitivne razvojne ishode te stvaranje pozitivnoga odnosa s učenicima
 • usporediti svoje „jake“ i „slabe“ socijalne i emocionalne kompetencije
 • uočiti važnost „radosti poučavanja“
 • prepoznati procese ljutnje
 • povezati probleme u odnosima s drugima s korištenjem neučinkovitih strategija rješavanja sukoba
 • ojačati strategije za regulaciju intenziteta ljutnje
 • poznavati načine asertivnog ponašanja u situacijama u kojima osjećaju ljutnju
 • učinkovitije upravljati vlastitom ljutnjom.

Metode i oblici rada: (interaktivno) predavanje, radionica; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-018