Stručni skupovi / 19. prosinca 2017.

Odgojitelji i stručni suradnici zajedno u prevenciji

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima pedagozima i psiholozima u predškolskim ustanovama Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije.

Mjesto održavanja: Cekin dječji vrtić, Vinogradska bb, 35 000 Slavonski Brod

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 11. travnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: doc. dr. sc. Silvija Ručević, Sanda Puljiz Vidović, prof., Dejana Varnica, prof., Luja Zamečnik, prof. i Ivana Biljan, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • moći definirati značajke stručnog usavršavanja koje doprinose kvalitetnom provođenju preventivnih programa i jačanju stručnih i osobnih kompetencija,
  • primjenjivati sveobuhvatan i strategijski pristup razvoju i provođenju preventivnih programa,
  • biti usmjereni na rizične i zaštitne čimbenike i temeljenost na procijeni potreba,
  • osvijestiti vlastite kompetencije u odnosu na postojeću odgojnu problematiku,
  • osnaživati suradnju sa sustručnjacima.

Metode i oblici rada: predavanja, radionica, grupni rad, rad po skupinama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Ivana Biljan, prof.
Telefon: 031 284 901
 
Viša savjetnica za predškolski odgoj
Luja Zamečnik, prof.
Telefon: 031 284 911