Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Odgojitelj kao (su)kreator kvalitete odgojno-obrazovnog rada ustanove za RPOO

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece iz ustanova za RPOO s područja Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Amadria Park hoteli u Šibeniku, Hoteli Solaris 86

Broj polaznika: 400

Rok prijave: 1. ožujka 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: predstavnici MZO, predstavnici NCVVO, dr. sc. Branko Bognar, izv. prof., doc. dr. sc. Diana Nenadić Bilan, Sonja Pribela-Hodap, univ. spec. psych., Đurđica Kaurloto- Martinić, prof., odgojitelji mentori i savjetnici iz dječjih vrtića s područja Republike Hrvatske, Tončica Kalilić, dipl. def., Luja Zamečnik, prof., Jasna Šverko, mag. rehab. educ., mr. sc. Andreja Silić, Darija Drviš, prof., Sanja Jelovčić, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • razumjeti važnost procesa vrednovanja i samovrednovanja u procjeni kvalitete odgojno-obrazovnog procesa
  • prepoznati važnost profesionalnih uloga odgojitelja kao nositelja promjena u sustavu RPOO
  • prepoznati indikatore kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u ustanovi za RPOO
  • prepoznati indikatore kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u ustanovi za RPOO u odnosu na uloge odgojitelja
  • razumjeti važnost timskog pristupa u procesima unaprjeđenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada
  • unaprjeđivati vještine razmjene profesionalnih iskustava
  • prepoznati mogući utjecaj uvjerenja i predrasuda koji ograničavaju aktivnosti sudjelovanja u procesima unaprjeđenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada

Metode i oblici rada: plenarna i interaktivna izlaganja, radionice, prikazi prakse, rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Svi sudionici sami će izvršiti rezervaciju smještaja u odabranom hotelu putem AMADRIA PARK online rezervacijskog koda koji će naknadno biti dostavljen ustanovama u kojima su zaposleni.

Voditelji:

Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Tončica Kalilić, dipl. defektolog
Telefon: 021/340 996 
E-adresa: toncica.kalilic@azoo.hr

Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Luja Zamečnik, prof. 
Telefon: 031/284 911
E-adresa: luja.zamecnik@azoo.hr

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag. rehab. educ.
Telefon: 051/317 692 
E-adresa: jasna.sverko@azoo.hr

Viša savjetnica za predškolski odgoj 
mr. sc. Andreja Silić 
Telefon: 01/2785 054 
E-adresa: andreja.silic@azoo.hr

Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Darija Drviš, prof. 
Telefon: 01/2785 019 
E-adresa: darija.drvis@azoo.hr

Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Sanja Jelovčić, prof. 
Telefon: 01/2785 069 
E-adresa: sanja.jelovcic@azoo.hr