Stručni skupovi / 30. listopada 2012.

Odgoj za održivi razvoj – ja i moje sutra

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena:program je namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama Istarske županije

Mjesto održavanja: Fažana, DV Sunce, Puljska cesta 3

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 20. ožujka 2013.

Predavači:Sanda Mlačić, prof., Ljiljana Đurđević, odgojiteljica mentorica, Ljiljana Brajić, odgojiteljica, Marica Tadić, odgojiteljica

Ciljevi: sudionici će:

  • upoznati pojam i kompleksnost područja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj te odrediti vlastito polje djelovanja unutar tog područja
  • definirati kompetencije odgojitelja nužne za rad djece na projektima odgoja i obrazovanja za održivi razvoj
  • upoznati kriterije za procjenu održivosti projekata
  •  analizirati stanje u vlastitoj sredini te osmisliti moguće načine djelovanja putem projekata
  • upoznati primjere dobre prakse na području  odgoja i obrazovanja za održivi razvoj.

Oblici rada: predavanja, radionice, rad u malim grupama, samostalni rad sudionika

Vrednovanje:Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

 

Voditelj

Davorka Guštin, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
051/317 692