Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Odgoj za humanost od malih nogu

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni 

Namjena : program je namijenjen odgajateljima na području Dubrovačko -neretvanske županije 

Mjesto održavanja: Dječji vrtići Dubrovnik, Iva Vojnovića 34, Dubrovnik 

Broj polaznika: 40 

Rok prijave: 12. rujna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Roberta Šimunović, dr. Vicko Mihaljević, Antonija Merčep

Ciljevi:

  • znati načela rada Crvenog križa i djelovanje Crvenog križa, te poimati važnost humanih osjećaja i djelovanja, prepoznati načine sudjelovanja u humanitarnim akcijama, volonterskim aktivnostima i manjim istraživačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit pojedinca i zajednice
  • navesti postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima
  • razumjeti ispravne postupke potrebne za zaštitu zdravlja i raspraviti o njihovoj važnosti
  • zapamtiti broj žurne službe i kako voditi razgovor s operaterom žurne službe
  • zapamtiti osnove prve pomoći u predloženim problemskim situacijama te osvijestiti koji su potencijalni rizici od ozljeda u njihovom svakodnevnom okruženju
  • identificirati , procijeniti, prepoznati i izabrati sigurna mjesta u slučaju potresa te demonstrirati siguran položaj u slučaju potresa
  • imenovati sadržaj kompleta za izvanredne situacije i razlučiti funkciju pojedinih predmeta u kompletu za izvanredne situacije.
  • prepoznati znakove opasnosti, primijeniti mjere opreza i objasniti načine zaštite
  • argumentirati tko je prekršitelj, a tko žrtva
  • nabrojati savjete za sigurno korištenje interneta

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa ( od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa ( od strane Agencije)

Napomena: skup se ostvaruje u suradnji sa Hrvatskim Crvenim križem

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054