Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota i prevencije trgovanja ljudima

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Sisačko-moslavačke županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Sisak Novi, Ulica Hrvatskog narodnog preporoda 33, Sisak

Broj polaznika: 40 polaznika

Rok prijave: 20. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Josip Vuletić, mag. soc. i ethnol., Nives Vudrić, mag. educ. rehab., Ivana Zadražil Vorberger, mag. soc. paed, mr. sc. A. Silić, odgojitelji koji su sudjelovali u fazi testiranja programa

Ciljevi:

 • znati načela rada Crvenog križa i djelovanje Crvenog križa, te poimati važnost humanih osjećaja i djelovanja,
 • prepoznati načine sudjelovanja u humanitarnim akcijama, volonterskim aktivnostima i manjim istraživačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit pojedinca i zajednice
 • razviti osjećaj za aktivno sudjelovanje i pokretanje promjena
 • usvojiti vještine kritičkog mišljenja i napuštanja predrasuda, te razviti i usvojiti vještine uvažavanja i poštivanja različitosti i osjećaja nediskriminacije
 • identificirati vlastite potrebe, razviti vještine izgradnje osobne otpornosti
 • unaprijediti komunikacijske vještine – razumjeti prednosti dvosmjerne komunikacije, razviti vještine aktivnog slušanja, vještine formuliranja ja-poruka, znati prepoznati elemente neverbalne komunikacije, zaključivati o važnosti nenasilne komunikacije za osobni uspjeh i kvalitetan život u zajednici
 • opisati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta
 • navesti postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima
 • prepoznati znakove opasnosti, primijeniti mjere opreza i objasniti načine zaštite
 • opisati postupke koji prethode otimanju i ropstvu
 • argumentirati tko je prekršitelj, a tko žrtva
 • nabrojati savjete za sigurno korištenje interneta

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena: skup se ostvaruje u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054