Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Odgoj za humanost od malih nogu – područje Pripreme za izvanredne situacije i Zaštite zdravlja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Mjesto održavanja: Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar, 108. puka 1, 43000 Bjelovar

Broj polaznika: 50 polaznika

Rok prijave: 18. svibnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ivana Zadražil Vorberger, mag. soc. paed,  mr. sc. A. Silić,

Ciljevi:

  • znati načela rada Crvenog križa i djelovanje Crvenog križa, te poimati važnost humanih osjećaja i djelovanja,
  • znati definirati što su i opisati karakteristike izvanrednih situacija
  • opisati i demonstrirati kako pravilno postupati u slučaju potresa.
  • identificirati, procijeniti, prepoznati  i izabrati koja su sigurna mjesta u slučaju potresa te demonstrirati siguran položaj u slučaju potresa.
  • imenovati sadržaj kompleta za izvanredne situacije, kreirati vlastiti komplet za izvanredne situacije, te opisati i razlučiti funkciju pojedinih predmeta u kompletu za izvanredne situacije.
  • imenovati vrste reakcija na izvanredne situacije te razviti osjećaj za važnost psihološke priprema na izvanredne situacije
  • pokazivati odgovornost za vlastito zdravlje – usvojiti važnost održavanja higijene
  • znati se ponašati u skladu s vremenskim prilikama
  • osvijestiti koji su potencijalni rizici od ozljeda u njihovom svakodnevnom okruženju i znati nabrojati opasne predmete
  • demonstrirati i savladati osnovne postupke prve pomoći.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane Agencije).

Napomena: skup se ostvaruje u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem

Voditelj:  

viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

telefon: 01/ 2785 054

e-pošta: andreja.silic@azoo.hr