Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Odgoj za humanost od malih nogu – područje prevencije trgovanja ljudima i pripreme za izvanredne sit

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Zagrebačke i Karlovačke županije

Mjesto održavanja: Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić, Trg žrtava fašizma 8 Zaprešić

(prostorije knjižnica A. Kovačić, Zaprešić, TŽF 6 Zaprešić)

Broj polaznika: 40 polaznika

Rok prijave:  10. siječnja 2019.

Predavači: mr. sc. A. Silić, Ivana Zadražil Vorberger, mag. soc. Paed i Leonarda Kolarić-Služba za rad s mladima i volonterima Hrvatskog Crvenog križa

Ciljevi:

 • opisati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta
 • navesti postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima
 • prepoznati znakove opasnosti, primijeniti mjere opreza i objasniti načine zaštite
 • opisati postupke koji prethode otimanju i ropstvu
 • argumentirati tko je prekršitelj, a tko žrtva
 • nabrojati savjete za sigurno korištenje interneta
 • znati definirati što su i opisati karakteristike izvanrednih situacija
 • opisati i demonstrirati kako pravilno postupati u slučaju potresa.
 • identificirati, procijeniti, prepoznati  i izabrati koja su sigurna mjesta u slučaju potresa te demonstrirati siguran položaj u slučaju potresa.
 • imenovati sadržaj kompleta za izvanredne situacije, kreirati vlastiti komplet za izvanredne situacije, te opisati i razlučiti funkciju pojedinih predmeta u kompletu za izvanredne situacije.
 • imenovati vrste reakcija na izvanredne situacije te razviti osjećaj za važnost psihološke priprema na izvanredne situacije

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena: skup se ostvaruje u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem

Voditelj:  

viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

telefon: 01/ 2785 054

e-pošta: andreja.silic@azoo.hr