Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota i zaštite zdravlja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Informativni centar za prevenciju kriminaliteta PU Primorskso-goranske, Dolac 7b, Rijeka

Broj polaznika: 40 polaznika

Rok prijave: 5. ožujka 2019.

Predavači: mr.sc. Darko Sambol,  psiholog savjetnik u DV Rijeka, Branka Maračić, prof., djelatnica Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Ivana Zadražil Vorberger, mag. soc. paed iz Službe za rad s mladima i volonterima HCK, mr. sc. Andreja Silić

Ciljevi:

  • znati načela rada Crvenog križa i djelovanje Crvenog križa, te poimati važnost humanih osjećaja i djelovanja,
  • prepoznati načine sudjelovanja u humanitarnim akcijama, volonterskim aktivnostima i manjim istraživačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit pojedinca i zajednice
  • razviti osjećaj za aktivno sudjelovanje i pokretanje promjena
  • unaprijediti komunikacijske vještine – razumjeti prednosti dvosmjerne komunikacije, razviti vještine aktivnog slušanja, vještine formuliranja ja-poruka, znati prepoznati elemente neverbalne komunikacije, zaključivati o važnosti nenasilne komunikacije za osobni uspjeh i kvalitetan život u zajednici
  • pokazivati odgovornost za vlastito zdravlje – usvojiti važnost održavanja higijene
  • znati se ponašati u skladu s vremenskim prilikama
  • osvijestiti koji su potencijalni rizici od ozljeda u njihovom svakodnevnom okruženju i znati nabrojati opasne predmete
  • demonstrirati i savladati osnovne postupke prve pomoći.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena: skup se ostvaruje u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem

Voditelj:  

viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

telefon: 01/ 2785 054

e-pošta: andreja.silic@azoo.hr