Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota i prevencije trgovanja ljudima

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska , jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Bjelovarsko – bilogorske županije, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske

Mjesto održavanja: Grad Daruvar – gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar  / radionice se održavaju u Gradskom društvu Crvenog križa Daruvar (Trg kralja Tomislava 9)

Broj polaznika: 40 polaznika

Rok prijave: 15. ožujka 2019.

na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači, voditelji radionica:  Ivana Zadražil Vorberger, mag. soc. paed , mr. sc. A. Silić, Sonja Lazić, odgojiteljica, mr. sc. Branka Biketa Caktaš, Brana Šeba, odgojiteljica i Andreja Orešković, Andrea Posavac, Lucija Đipalo, odgojiteljice.

Ciljevi:

 • znati načela rada Crvenog križa i djelovanje Crvenog križa, te poimati važnost humanih osjećaja i djelovanja,
 • prepoznati načine sudjelovanja u humanitarnim akcijama, volonterskim aktivnostima i manjim istraživačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit pojedinca i zajednice
 • razviti osjećaj za aktivno sudjelovanje i pokretanje promjena
 • usvojiti vještine kritičkog mišljenja i napuštanja predrasuda, te razviti i usvojiti vještine uvažavanja i poštivanja različitosti i osjećaja nediskriminacije 
 • identificirati vlastite potrebe, razviti vještine izgradnje osobne otpornosti
 • unaprijediti komunikacijske vještine – razumjeti prednosti dvosmjerne komunikacije, razviti vještine aktivnog slušanja, vještine formuliranja ja-poruka, znati prepoznati elemente neverbalne komunikacije, zaključivati o važnosti nenasilne komunikacije za osobni uspjeh i kvalitetan život u zajednici
 • opisati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta
 • navesti postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima
 • prepoznati znakove opasnosti, primijeniti mjere opreza i objasniti načine zaštite
 • opisati postupke koji prethode otimanju i ropstvu
 • argumentirati tko je prekršitelj, a tko žrtva
 • nabrojati savjete za sigurno korištenje interneta

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena: skup se ostvaruje u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem – Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar

Voditelj:  

viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

telefon: 01/ 2785 054

e-pošta: andreja.silic@azoo.hr