Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Odgoj za humanost od malih nogu – Inkluzija i rad s djecom migrantima u predškolskom sustavu – po pozivu

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima na području cijele RH

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Milana Sachsa, Sachsova 5, Zagreb

Broj polaznika: 40 polaznika

Rok prijave: 10. listopada 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ana Maruklin, dipl. kroatolog, stručna suradnica, Odjel za zaštitu migranata, HCK, Lana Vučinić, dipl. socijalna radnica, stručna suradnica, Odjel za zaštitu migranata, HCK,  mr. sc. A. Silić.

Ciljevi:

  • steći osnovna znanja o međunarodnoj zaštiti
  • uočiti i osvijestiti obrazovne i kulturne poteškoće s kojima se susreću djeca migranti
  • identificirati i imenovati poteškoće s kojima se susreću odgojitelji te stručni djelatnici u   radu s djecom migrantima
  • usvojiti nove kompetencije za rad s djecom migrantima
  • povezati se i razmijeniti iskustva u dosadašnjem radu
  • upoznati se s oblicima podrške institucija nadležnima za odgoj i obrazovanje djece migranata 

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane Agencije).

Napomena: skup se ostvaruje u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem

Voditelj:  

viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

telefon: 01/ 2785 054

e-pošta: andreja.silic@azoo.hr