Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u učenju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije

Mjesto održavanja: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 30. kolovoza 2017. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Adinda Dulčić, dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza, mr. sc. Koraljka Bakota,  mr. sc. Zrinka Šimunović

Ciljevi:

  • Upoznati polaznike s razvojnim značajkama oštećenja sluha
  • Upoznati polaznike s  terminologijom, definicijom, etiologijom, fenomenologijom  i klasifikacijom oštećenja sluha
  • Upoznati polaznike s razvojnim značajkama disleksije, disgrafije i diskalkulije
  • Upoznati polaznike s  terminologijom, definicijom, etiologijom, fenomenologijom  i klasifikacijom disleksije, disgrafije i diskalkulije
  • Jačati nastavnu djelatnost novim znanjima koja se odnose na pripremu i provedbu individualiziranog pristupa i prilagođenog programa
  • Proširiti znanja učitelja koja se odnose na prilagodbe vrednovanja učenikovih znanja, vještina i uradaka
  • Proširiti znanja koja se odnose na tehnike i metode stvaranja poticajnog okruženja za učenje i prihvaćanje učenika s teškoćama u razvoju u uvjetima inkluzivnog obrazovanja
  • Ponuditi prijedloge u obrazovnim pristupima, metodama i strategiji provedbe nastave hrvatskoga jezika za učenike oštećena sluha i/ili govora u uvjetima inkluzivnog obrazovanja
  • Unaprijediti kvalitetu stručnoga rada učitelja i poboljšati odgojno-obrazovne ishode u nastavi hrvatskoga jezika za učenike s teškoćama u razvoju u uvjetima inkluzivnog obrazovanja

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

mr. sc. Gea Cetinić, viša savjetnica
telefon: 01/2785-056