Stručni skupovi / 20. prosinca 2017.

Odgoj i obrazovanje inojezičnoga učenika (koji ne zna ili nedostatno zna hrvatski jezik)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski – jednodnevni stručni skup

Namjena: stručni skup namijenjen je učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika i razredne nastave koji poučavaju hrvatski jezik kao ini jezik u školama Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Retfala“, Kapelska ulica 51 A, Osijek

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do  5. travnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Lidija Cvikić, Snježana Čubrilo, prof., Nada Marguš, prof. i Slavica Šakić Matić, prof., Anđa Suvala, prof. 

Ciljevi:

  • upoznati  načine početne procjene jezičnih sposobnosti inojezičnih učenika
  • upoznati  sadržaj i metodičke sastavnice  inidividualiziranog odgojno-obrazovnog programa za inojezične
  • analizirati  sastavnice liste procjene za inojezične učenike
  • izraditi primjere ishoda,  zadataka i aktivnosti u nastavi za inojezične učenike
  • moći izraditi listu procjene za inojezičnog učenika na temelju njegova profila
  • moći izraditi primjere individualiziranog odgojno-obrazovnog programa za inojezične učenike

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, sastavljanje problemskih zadataka; individualni rad, u paru i u skupini, čelni.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika  i razredne nastave koji poučavaju inojezične učenike, ali na skupu mogu sudjelovati i drugi predmetni nastavnici koji poučavaju inojezične učenike.

Voditelj:

Anđa Suvala, prof.
viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 031 284 908 E-mail: anda.suvala@azoo.hr