Stručni skupovi / 30. kolovoza 2016.

Od Vuka do Andrića

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijsko studijsko putovanje

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima srpskog jezika i učiteljima razredne nastave, nastave na srpskom jeziku A modela

Mjesto održavanja: Vukovar, Tršić Andrić Grad

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 10. lipnja 2016.  na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Jadranka Radošević, Milica Stojanović, Vesna Vujić, Danijela Atlagić, Ljiljana Bajac, Maja Stojanović

Ciljevi: sudionici će se upoznati sa razvojem suvremene pismenosti i književnosti kod Srba

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, terenski rad, rasprava, individualni, grupni, rad u paru, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Troškove putovanja dijelom snosi ZVO Vukovar

Voditelj:

Viši  savjetnik: dr.sc. Borislav Đekić
telefon: 031 284-912
Jadranka Radošević, prof, savjetnica-nadzornica za srpski jezik pri MZOS-u