Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Od početka zajedno

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen stručnim suradnicima i odgajateljima u redovnim vrtićima i zainteresiranim edukacijskim rehabilitatorima iz redovnih škola i posebnih ustanova.

Mjesto održavanja: Centar za autizam, Nad lipom 13/1, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 13. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači:

dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar: „Suvremeni pristup u poticanju razvoja djece s poremećajem iz autističnog spektra predškolske dobi“

Žarka Klopotan: „Visoko strukturirani program s okolinskom podrškom za dječaka s poremećajem iz autističnog spektra“ prikaz specijalističkog rada

Sanja Strukan i Lidija Gulić: „Komunikacijski i socijalni razvoj djece s autizmom u svjetlu teorije uma“

Dijana Kamenski: „Prikaz provođenja Programa za roditelje djece s autizmom“

Ilonka Kaić i Ljubica Salamun Matijašić: „Program edukacijsko rehabilitacijske procjene i opservacije djece s autizmom predškolske dobi“

Sanja Vranić: „Na putu od vrtića do škole“ (tranzicijski program)

Ciljevi:- educirati i informirati prosvjetne djelatnike o poteškoćama i potrebama djece iz autističnog spektra, poticaj na odgojno-obrazovnu sredinu koja prihvaća i razumije dijete iz autističnog spektra, poboljšati kvalitetu života djece, prikaz edukacijske i rehabilitacijske procjene, naučiti poticati komunikacijski i socijalni razvoj djece iz autističnog spektra, smanjiti izoliranosti i nerazumijevanje sredine za poteškoće djece iz autističnog spektra.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Mara Capar
Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
telefon: 01/2785 120
E-adresa: mara.capar@azoo.hr