Stručni skupovi / 24. listopada 2012.

Od ishoda do vrednovanja – Bloomova taksonomija znanja u nastavi vjeronauka

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, biskupijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen vjeroučiteljima osnovnih i srednjih škola Požeške biskupije (Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija).

Mjesto održavanja: Odgojno-obrazovni centar Požeške biskupije, Ulica pape Ivana Pavla II. 6, Požega

Broj polaznika: 190

Rok prijave: 30. siječnja 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Valentina Mandarić, prof. dr. sc. Ružica Razum

Ciljevi: 

  • Objasniti temeljne postavke Bloomove taksonomije znanja.
  • Prikazati u kratkim crtama pravila definiranja ishoda.
  • Jasno i precizno oblikovati ishode učenja na primjeru nastavnih jedinica.
  • Prepoznati važnost uporabe mjerljivih glagola u definiranju ishoda učenja, aktivnosti učenika te procesa vrednovanja.
  • Razlikovati mjerljive od nemjerljivih glagola.
  • Napisati ishode učenja i pripadajuće primjere provjere (vrednovanja) za nekoliko nastavnih jedinica.
  • Kreirati različite vrste zadataka za provjeru znanja.
  • Utvrditi načine i područja vrednovanja učenika.

Oblici rada: predavanje i tematske radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO i Katehetski ured)

Voditelji

Ankica Mlinarić, viša savjetnica za vjeronauk
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek,
mr. sc. Žarko Turuk, predstojnik
Katehetski ured Požeške biskupije, 034 290 309