Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Od ideje do ostvaraja – novinarsko i dramsko stvaralaštvo mladih

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije te učiteljima hrvatskoga jezika županije Grad Zagreb koji rade u izvannastavnim aktivnostima (novinarskih i radijskih skupina)

Mjesto održavanja: Prirodnoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269 , Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 20. lipnja 2017.  na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Branka Primorac, Silvio Šop, Stephanie Jamnicky, Srđan Nogić, Antonela Nižetić-Capković, Marijana Češi

Ciljevi – učitelji:

 • bit će upoznati s aktualnim temama i stvaralaštvom učenika u novinarskom i radijskom izvannastavnom radu
 • bit će upoznati s temeljnim strukturnim i idejno-tematskim aspektima novinarskih vrsta
 • će moći u svakodnevnom radu s učenicima primijeniti strategije učenja i poučavanja u oblikovanju novinarskih tekstova
 • bit će upoznati s mogućnostima i „zamkama“ prilagodbe književno-umjetničkih tekstova za radio igru
 • će moći primijeniti strategije učenja i poučavanja za pripremu radio igre i prilagodbe književno-umjetničkih tekstova za radijski medij
 • bit će upoznati o važnosti pripreme, sastavljanja i primjene scenarija za radijske emisije (vođenje razgovora, oblikovanje pitanja, anketa…)
 • moći će primijeniti stečena znanja na radionici u pripremi, vođenju i realizaciji novinarskih radio emisija, sastavljanju scenarija radijskih emisija
 • će moći poučiti učenike različitim umijećima govora i čitanja u vođenju različitih vrsta radijskih emisija (vođenje razgovora, umijeće postavljanja pitanja, slušanja sugovornika tijekom vođenja razgovora, anketiranja…)
 • bit će upoznati i moći će primijeniti temeljna znanja tonske režije u neprofesionalnim (školskim) uvjetima
 • bit će upoznati i moći će primijeniti temeljna znanja o montaži zvuka u školskom okružju školskih radio emisija
 • bit će informirani i moći će primijeniti temeljna znanja za kreativno oblikovanje zvuka: efekti, semplovi, pluginovi
 • moći će na konkretnim primjerima radijskih emisija istražiti mogućnosti kreativnog oblikovanja zvuka

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup; lijepo molimo one koji se prijave, a ne mogu sudjelovati na skupu da se odjave da bi omogućili prijavu i sudjelovanje onima koji se nisu uspjeli prijaviti.

Voditelj:

viša savjetnica, dr. sc. Marijana Češi
telefon: 01 2785 – 073