Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Očuvanje nematerijalne kulture u ustanovama ranog i predškolskog odgoja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: program je  namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u predškolskim ustanovama Istarske i Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Pučko otvoreno učilište Poreč – kazališna dvorana, Narodni trg 1, Poreč

Broj polaznika: 130

Rok prijave: obvezna online prijava do 14. svibnja 2019. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Lidija Vujičić, dr.sc. Elena Uljančić, dr. sc. Lidija Nikočević, Karmen Uljanić, mag. praesc. educ, Mariza Kovačević, prof., odgojitelji: Sandra Brakus Brženda, Alida Lukić i Roberta Lakošeljac, odgojitelji predškolskih ustanova Istarske županije uključeni u projekt 2018./2019. god.

Ciljevi: Sudionici će:

  • aktivno raspravljati o osnovnim polazištima u kreiranju kurikuluma odgojno-obrazovne skupine i vrtića temeljenim na vrijednostima Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • steći uvid u povezivanje zavičajnog identiteta i tradicijske kulture u provedbi odgojno-obrazovnog procesa
  • steći kompetencije u povezivanju teorijskih znanja sa situacijama za učenje proizašlim iz neposrednog kontakta sa lokalnom zajednicom u kojoj žive
  • usvojiti nova znanja u korištenju suvremenih medija i tehnologija u dokumentiranju odgojno-obrazovnog rada s djecom

Oblici rada: plenarna predavanja, radionice (rad u manjim grupama), prikazi prakse i rasprave, neposredan rad s djecom na lokalitetima grada Poreča

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: suorganizatori stručnoga skupa: Istarska županija, Dječji vrtić Radost i Dječji vrtić  – Scuola dell’infanzia Paperino u Poreču te Grad Poreč

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj

Jasna Šverko, mag.rehab.educ.

telefon: 051/317 692

e-pošta: jasna.sverko@azoo.hr