Stručni skupovi / 5. studenoga 2012.

Obrazovne promjene i stručno usavršavanje nastavnika

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Nastavnici sociologije i politike i gospodarstva

Mjesto održavanja: I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb

Broj polaznika: 80

Rok prijave: Obvezna online prijava do 15. prosinca 2012. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Zlata Paštar, prof., doc. dr. sc. Hrvoje Jurić, Igor Lukić, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • upoznati sadržaj Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja
  • osvijestiti važnost kurikularnih tema u procesu poučavanja i odgajanja učenika za društveno, kulturno, ekološki, socijalno, gospodarski osviještenog građanina
  • razumjeti pojam demokracije u punom smislu
  • prepoznati društvene elemente (pojave, procese) koji ukazuju na krizu demokracije
  • upoznati mogućnosti stručnog usavršavanja u okviru Comenius programa
  • usvojiti postupak prijave za stručna usavršavanja u inozemstvu
  • usavršavati vještine i kompetencije nastavnika
  • razvijati njegovanje ideje o europskom građanstvu
  • poticati uključenost u europsko društvo.

Oblici rada: Metode poučavanja: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u paru i skupini, izmjena iskustva, anketiranje. Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Zlata Paštar, prof.,
vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje,
Zagreb, 091/4378 209
092/2448 802; zlata.pastar@azoo.hr