Stručni skupovi / 12. svibnja 2015.

Obrazovna vrijednost Poduzetništva

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen svim odgojno-obrazovnim radnicima  

Mjesto održavanja: OŠ „Mato Lovrak“, Nova Gradiška, Maksimilijana Benkovića 39

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 25. lipnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr.sc. Dijana Vican, dr. sc. Daliborka Luketić, viša savjetnica Ivana Stanić, dipl. učiteljica Marija Marić i viša savjetnica Vesna Marović

Ciljevi: sudionici će utvrditi temeljna obilježja poduzetne osobe, osvijestiti i utvrditi važnost stjecanja temelja ove kompetencije u školskoj dobi  i uloge učitelja kao modela, steći znanja i vještine potrebne za poticanje poduzetničkih osobina ličnosti kod učenika

Metode i oblici rada: predavanje i pedagoške radionice; grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za učeničko poduzetništvo
Vesna Marović, dipl. oecc
telefon: 021/340 981