Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Obrazovna vertikala učenja njemačkog jezika u Hrvatskoj

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen svim učiteljima i nastavnicima njemačkog jezika

Mjesto održavanja: OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, Zagreb

Broj polaznika: 130

Rok prijave: obvezna prijava do 7. 1. 2019. na stranicama  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tanja Baksa, Lea Lesar Dolenc, dr. sc. Gerald Hühner, Ivana Valjak-Ilić, Ivana Cvijović Javorina, Ljubica Maljković, doc. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, Kristine Petrušić, Sanja Jambrović Posedi, Berislava Runje, dr. sc. Sunčica Sabljak, Andrea Tukša, doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga, Gordana Matolek Veselić, Mirela Landsman Vinković, dr. sc. Rainer E. Wicke, Daniela Zadravec, Dragan Sabljak, Bojan Grba.

Ciljevi:

učitelji i nastavnici steći će vještine potrebne za korištenje modernih medija na predškolskoj i školskoj razini, interkulturalnu kompetenciju, korištenje robotike u dvojezičnoj nastavi, korištenje jezika mladih u nastavi, projektnu nastavu, provedbu redovitog programa uz individualizirane postupke, provedbu kolegijalnih hospitacija te se upoznati s planiranim promjenama zadataka državne mature i reformskim nastojanjima u njemačkom govornom području

Metode i oblici rada: kombinacija plenarnih izlaganja i radionica

Vrednovanje: evaluacijski obrazac

Napomena: radni jezik je njemački jezik

Voditelj:

Marko Javorina, viši savjetnik za njemački jezik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Telefon 01 2785 102

e-pošta: marko.javorina@azoo.hr