Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Obrazovanje za održivi razvoj – modularno stručno usavršavanje

Nastavno područje: Obrazovanje za održivi razvoj

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji koji su završili prvi modul (Modul I) edukacije za Obrazovanje za održivi razvoj

Mjesto održavanja: Prirodoslovna i grafička škola, Vukovarska 58, Rijeka

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 20. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Diana Garašić, Sanda Mlačić, prof. i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi:

  • razumjeti i biti u stanju primijeniti Kriterije kvalite­te obrazovanja za održivi razvoj
  • razraditi i prezentirati skicu vlastitog projekta te ga vrednovati prema zadanim kriterijima kvalitete
  • primijeniti različite metode za prikupljanje podataka te strategiju ekspertnih grupa
  • razviti pozitivni stav prema osobnim dosezima i ulozi u radu na projektu
  • prepoznati i osvijestiti ulogu „kritičkog prijatelja“ i započeti suradnju
  • primijeniti metodologiju akcijskog istraživanja, kritički se osvrnuti na nju i odrediti moguće načine njezine primjene u vlastitom projektu.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Napomena:

  1. modul – Kriterije kvalitete obrazovanja za održivi razvoj;
  2. modul – Kompetencije učitelja/nastavnika koji provode obrazovanje za održivi razvoj; Akcijsko istraživanje

Voditeljica:

Borjanka Smojver, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051/317 696
borjanka.smojver@azoo.hr