Stručni skupovi / 7. srpnja 2017.

Obrazovanje za održivi razvoj – 4. modul: Razvoj školskih projekata te refleksije uz praćenje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima u Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Istarskoj i Ličko-senjskoj županiji koji su završili prethodna tri modula edukacije Obrazovanje za održivi razvoj

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Banija“, Karlovac, Dr. Gaje Petrovića 5, Karlovac

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 15. studenog 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Diana Garašić, Sanda Mlačić, prof. i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi:

  • procijeniti uspješnost dosadašnje provedbe projekta primjenjujući Kriterije kvalite­te obrazovanja za održivi razvoj
  • primijeniti intervju kao metodu za prikupljanje podataka
  • primijeniti metodologiju akcijskog istraživanja, kritički se osvrnuti na nju i odrediti moguće načine njezine primjene u vlastitom projektu.
  • razviti pozitivni stav prema osobnim dosezima i ulozi u radu na projektu.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Voditeljica:

Borjanka Smojver, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051/317 696