Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Oblikovanje i provedba kurikuluma dječjeg vrtića

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: DV Nova Gradiška, Alojzija Stepinca 6, Nova Gradiška

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 27. kolovoza 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Višnja Vekić Kljaić, prof., Zeko Jasenka, odgojitelj mentor, Iva Brandeis i Luja Zamečnik, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • prepoznati važnost profesionalnih uloga odgojitelja kao nositelja promjena u sustavu ranog ipredškolskog odgoja  obrazovanje,
  • osnažiti kompetencije odgojitelja u kreiranju kvalitete odgojno-obrazovnog rada u ustanovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,
  • prepoznati indikatore kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u predškolskoj ustanovi u odnosu na uloge odgojitelja,
  • razumjeti važnost timskog pristupa u procesima unaprjeđenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada i
  • unaprjeđivati vještine razmjene profesionalnih iskustava.

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad sudionika.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj

Luja Zamečnik, prof.

Telefon: 031 284 909

E-mail: luja.zamecnik@azoo.hr