Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Obavezna pedagoška dokumentacija u funkciji planiranja odgojno-obrazovnog rada (stručni skup se ponavlja)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece do 5 godina radnog iskustva s područja Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Metković, Dječji vrtić Metković, Kralja Zvonimira 22

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obavezna prijava do 18. listopada 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Mila Cvrlje, odgojitelj savjetnik, Planka Belamarić, odgojitelj mentor

Ciljevi: Sudionici će:

  • razumjeti značaj obavezne pedagoške dokumentacije za planiranje odgojnoobrazovnog rada;
  • razumjeti važnost praćenja i dokumentiranja interesa i aktivnosti djece u funkciji planiranja usmjerenog na dijete;
  • razumjeti važnost timskog rada za ostvarivanje ciljeva odgoja i obrazovanja u sustavu RPOO

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, prikaz prakse, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO).

Napomena: stručni skup je namijenjen odgojiteljima predškolske djece do 5 godina radnog iskustva

Voditelj:

Tončica Kalilić, dipl. defektolog, viša savjetnica za predškolski odgoj

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split

Telefon: 021/340996

e-pošta: toncica.kalilic@azoo.hr