Stručni skupovi / 15. prosinca 2017.

Obavezna pedagoška dokumentacija u funkciji planiranja odgojno-obrazovnog rada

Nastavni predmet/područje: rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece do 5 godina radnog iskustva s područja Zadarske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Radost“, podružnica „Vruljica“, Zadar, Ivana Meštrovića 14

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obavezna prijava do 29. siječnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Mila Cvrlje, odgojitelj savjetnik, Planka Belamarić, odgojitelj mentor

Ciljevi: sudionici će 

  • razumjeti značaj obavezne pedagoške dokumentacije za planiranje odgojno-obrazovnog rada;
  • razumjeti važnost praćenja i dokumentiranja interesa i aktivnosti djece u funkciji planiranja usmjerenog na dijete;
  • razumjeti važnost timskog rada za ostvarivanje ciljeva odgoja i obrazovanja u sustavu RPOO 

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, prikaz prakse, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO). 

Napomena: stručni skup je namijenjen odgojiteljima predškolske djece do 5 godina radnog iskustva

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj Tončica Kalilić, dipl. defektolog,
telefon: 021/340996