Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Obavezna pedagoška dokumentacija dječjeg vrtića

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni za područje

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima Grada Zagreba, Zagrebačke županije i po pozivu

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Sopot“, Zagreb

Broj polaznika: 64

Rok prijave: obvezna prijava do 5. siječnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, Marija Ivanković, prof., Mirela Marjanac, prof.; Vesna Nađ, prof., Tihana Šimunić, prof., Lidija Janeš i Vesna Smojver, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • ojačati svoje voditeljske kompetencije iz područja vođenja obavezne pedagoške dokumentacije vrtića
  • razumjeti značaj uvida u odgojno-obrazovni proces i dokumentiranje sukladno propisima iz uloge ravnatelja
  • ojačati voditeljske kompetencije za uvid u vođenje dokumentacije za djecu s posebnim potrebama iz nadležnosti uloge ravnatelja
  • ojačati voditeljske kompetencije za uvid i vođenje dokumentacije za stažiranje i napredovanje u zvanje mentora iz nadležnosti uloge ravnatelja
  • povećati će stručnu kompetenciju i samopouzdanje u vlastiti poziv.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse, individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup (oprema, materijal potreban za rad, organizirani prijevoz, smještaj i sl.).

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126