Stručni skupovi / 28. lipnja 2017.

Obavezna pedagoška dokumentacija dječjeg vrtića

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima predškolskih ustanova  za područje Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske  Međimurske županije i po pozivu

Mjesto održavanja: Gradski muzej Vukovar (Paviljon II), Županijska 2, Vukovar

Broj polaznika: 64

Rok prijave: obvezna prijava do 15. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, Marija Ivanković, prof., ravnateljice Mirela Marjanac, mag. paed. educ., Lidija Janeš, prof. stručna suradnica Vesna Smojver, prof., ravnateljice Jarmilka Beljička-Karlaš, prof. Mirjana Kulić, odgojitelji/stručni suradnici promovirani u zvanje mentora i savjetnika Dubravka Sabo, Kristina Zorić Beslema, Larisa Takač Brkljačić

Ciljevi: sudionici će

  • ojačati svoje voditeljske kompetencije iz područja vođenja obavezne pedagoške dokumentacije vrtića
  • razumjeti značaj uvida u odgojno-obrazovni proces i dokumentiranje sukladno propisima iz uloge ravnatelja
  • ojačati voditeljske kompetencije za uvid u vođenje dokumentacije za djecu s posebnim potrebama iz nadležnosti uloge ravnatelja
  • ojačati voditeljske kompetencije za uvid i vođenje dokumentacije za stažiranje i napredovanje u zvanje mentora iz nadležnosti uloge ravnatelja
  • povećati stručnu kompetenciju i samopouzdanje u vlastiti poziv

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse, individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup (oprema, materijal potreban za rad, organizirani prijevoz, smještaj i sl.).

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126 ; E-mail: inga.seme-stojnovic@azoo.hr