Stručni skupovi / 13. ožujka 2014.

Novi procesi u nastavi matematike

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima matematike srednjih škola Istarske županije

Mjesto održavanja: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 11, 52 000 Pazin

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 15. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr.sc. Sanja Rukavina, Ksenija Pavlović, prof., Robert Gortan, prof., Vesko Nikolaus, prof., Danijel Hribar, prof.

Ciljevi: Nastavnici će:

  • biti osposobljeni za uvođenje konkretnih inovacija u nastavi matematike
  • proširiti svoje kompetencije za podizanje kvalitete nastave matematike usvajajući nove primjene metoda poučavanja
  • uvažiti različite oblike kriterijskog vrednovanja učeničkih postignuća u nastavi matematike
  • utvrditi važne ishode učenja, te pripremiti nastavnu temu po ishodima učenja
  • analizirati obujam i razinu ishoda učenja za predložene matematičke sadržaje

Metode i oblici rada: Plenarno predavanje, rad u skupinama, frontalni, grupni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Vesko Nikolaus, prof., viši savjetnik za matematiku
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 320 387