Stručni skupovi / 13. prosinca 2017.

Novi pristupi u poučavanju TZK u provedbi nastave s učenicima bez teškoća i učenicima s teškoćama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima tjelesne i zdravstvene kulture Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Srednja škola Valpovo, Dr. Franje Tuđmana 2, 31550 Valpovo

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 30. ožujka 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Sandra Višković, prof., Jozo Škegro, prof., Maja Hećimović, prof., Emil Lordanić, prof. i Saša Ivanišević, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • naučiti nove mogućnosti u poučavanju sportske igre odbojka
  • naučiti nove mogućnosti u izboru i provođenju sadržaja u svim dijelovima sata Tjelesne i zdravstvene kulture
  • izraditi izvedbeni nastavni plan i program Tjelesne i zdravstvene kulture za učenike s teškoćama u razvoju

Metode i oblici rada: predavanje, primjeri dobre prakse, rasprava; individualni i grupni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Sandra Višković, prof.
telefon: 01/2785051