Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Novi pristupi drami i primjena tehnika procesne drame u nastavi hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 90

Rok prijave: 15. prosinca 2013.

Predavači i voditelji radionica: Sanja Nikčević, Ines Škuflić-Horvat, Nikolina Marinić, Danijela Vrtiprah, Ingrid Lončar, Marijana Češi

Ciljevi

  • upoznati i razumjeti nove pristupe periodizaciji drame i kazalištu tijekom povijesti
  • shvatiti temeljne poveznice drame i kazališta s posebnim osvrtom na antologijska djela
  • razumjeti i primijeniti nove pristupe i strategije interpretacije i analize dramskih djela
  • upoznati, razumjeti i primijeniti tehnike procesne drame u interpretaciji i interaktivnog kazališta u interpretaciji i analizi lektirnih djela
  • otkriti mogućnosti primjene dramskih tehnika u svakodnevnoj nastavnoj praksi

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: nestrukturirani upitnik

Napomena: molimo sudionike skupa da se unaprijed pripreme za sudjelovanje na skupu. Prije skupa sudionicima će biti dostavljeni zadaci i literatura koja će omogućiti aktivno sudjelovanje sudionicima tijekom interaktivnih predavanja i radionica.

Voditelj:

Marijana Češi, prof., viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;
telefon: 01 2785 073; marijana.cesi@azoo.hr