Stručni skupovi / 30. listopada 2012.

Novi pristup praćenja i unapređivanja odgojno-obrazovne prakse – kolegijalno opažanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Međimurske i Varaždinske županije.

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Travno, Aleja Božidara Magovca 10, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 6. veljače 2013.

Predavači: mr. sc. Milica Rihter, Sonja Srebačić, prof., odgajatelji i stručni suradnici iz DV Travno, mr. sc. A. Silić

Ciljevi: Odgojitelji će:

  • steći uvid u ostvarivanje profesionalnog razvoja na razini pojedine ustanove
  • bolje razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću
  • steći znanja i sposobnosti potrebnih za izgrađivanje konteksta potrebnog za suradničko učenje i istraživanje odgojne prakse,
  • steći znanja i sposobnosti potrebnih za poticanje i vođenje rasprava o odgojnoj praksi i profesionalne komunikacije.

Oblici rada: Predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije)

Voditelj

mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
Telefon: 01/ 2785-054