Stručni skupovi / 10. svibnja 2013.

VII. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Dijete i jezik danas – Dijete i mediji

Razina i vrsta skupa: Jednodnevni znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem

Namjena: Sveučilišni znanstvenici jezikoslovci-kroatisti; akademske i istraživačke ustanove; voditelji županijskih stručnih vijeća učitelja razredne nastave

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet u Osijeku

Broj polaznika: 50

Rok prijave: 31. listopada 2013.

Predavači (pozvani): doc. dr. sc. Ernest Barić (Filozofski fakultet u Pečuhu, Republika Mađarska), prof. visoke škole Krešimir Mikić (Učiteljski fakultet u Zagrebu), doc. dr. sc. Lidija Cvikić (Učiteljski fakultet u Zagrebu, Odsjek u Petrinji); znanstvenici s fakulteta domaćina i s ostalih hrvatskih sveučilišta

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

  • okupiti znanstvenike i stručnjake koji će s različitih gledišta osvijetliti odnos mlade osobe i medija
  • proširiti znanja i iskustava u područjima hrvatskoga/materinskoga/stranoga jezika i medijske kulture te njihova međuprožimanja
  • osvijestiti obrazovnu i odgojnu ulogu medija – prednosti, ali i moguće opasnosti od njih
  • primijeniti nove zamisli u promicanju medijske kulture u nastavi, a prije svega u nastavi jezika.

Metode rada: Pozvana predavanja, usmena izlaganja

Vrednovanje: Obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Odlukom Organizacijskog odbora, kotizaciju plaćaju sudionici izlagači na skupu. Studenti i ostali slušatelji oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Voditelji:

izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija 
doc. dr. sc. Dubravka Smajić