Stručni skupovi / 4. travnja 2013.

Znanstveno-stručni simpozij „Zdravlje za sve ?!“

Razina i vrsta stručnog skupa: Jednodnevni simpozij na državnoj razini

Namjena: Interdisciplinarni skup profesionalaca s područja javnog zdravstva; akademske organizacije, odgojno- obrazovne ustanove, zavodi za javno zdravstvo, istraživačke institucije, političke i lokalne vlasti,…

Mjesto održavanja: Rijeka, Medicinski fakultet

Broj polaznika: cca 100

Rok prijave: 1.5.2013.

Predavači (pozvani): prof. dr.sc.Miroslav Mastilica (Medicinski fakultet Zagreb, Škola narodnog zdravlja dr. A. Štampar, Katedra za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva), Inge Vlašić Cicvarić, prof (Centar za kliničku zdravstvenu i organizacijsku psihologiju, KBC Rijeka) Mr.Luka Vončina (Ministarstvo zdravlja), dr.sc. Iva Rinčić, prof. (Medicinski fakultet Rijeka, Katedra za društvene znanosti), doc.dr.sc. Tea Vukušić Rukavina (Medicinski fakultet Zagreb, Škola narodnog zdravlja dr. A. Štampar, Katedra za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva), prim. dr.sc.Ranko Stevanović (Hrvatski zavod za javno zdravstvo), doc. dr.sc.Klementina Ružić (Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka).

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

  • proširiti znanja i iskustava s područja promocije zdravlja i prevencije bolesti i u skladu s aktualnostima uvođenja zdravstvenog odgoja u odgojno obrazovne istitucije
  • povezati zdravstvena i edukacijska stajališta s ciljem unapređenja zdravlja i smanjivanja nejednakosti u zdravlju
  •  primjeniti nove ideje u promicanju zdravlja, prevenciji bolesti kao i očuvanju mentalnog zdravlja

Metode rada: Pozvana predavanja, usmena izlaganja, poster prezentacije

Vrednovanje: Simpozij se vrednuje od strane Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora.

Napomena: Odlukom Organizacijskog odbora simpozija, odlučeno je da kotizacija za skup iznosi 200,00 kn (+PDV). Studenti dodiplomskog i poslijediplomskog studija na Medicinskom fakultetu oslobođeni su plaćanja kotizacije.Osim pozvanih predavača, iz svake tematske cjeline moguće je prijaviti radove za usmena izlaganja te poster prezentacije (rok za slanje sažetaka je 15. travanj 2013.).

Voditelj: Prof. dr.sc. Tomislav Rukavina