Stručni skupovi / 15. travnja 2014.

Školska knjižnica u građanskom i zdravstvenom odgoju te tradicijsko pjesništvo kao poticaj

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručnim suradnicima – knjižničarima Zadarske i Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište „Zmajević“, Trg sv. Stošije 2, Zadar 23000

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 23. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Samanta Matejčić-Čotar, Adela Granić, prof. i dipl. knjiž., prof. dr. sc. Matko Marušić, prof. dr. sc. Dubravka Oraić-Tolić, dipl. knjiž., prof. dr. sc. Livia Puljak, Ana Saulačić, prof. i dipl. knjiž., stručni suradnici – knjižničari praktičari

Ciljevi: sudionicima ponuditi primjere tradicijskog ljubavnog pjesništva koji naglašavaju korelaciju knjižnično-informacijskog odgoja i obrazovanja (KIOO) i određenih tema građanskog odgoja i tema zdravstvenoga odgoja, kao poticaj za savladavanje ishoda učenja u školskoj knjižnici. Stručni suradnici knjižničari definirat će ishode informacijske pismenosti (IP) te će spoznati da se IP ne poučava samostalno nego u sintezi s nastavnim predmetima i područjima (ishodi-ciljevi-kompetencije).  Sudionici će steći uvid u pojedine kompetencije knjižnično-informacijske pismenosti (KIP) u korelaciji s građanskom i zdravstvenom pismenosti u svrhu osvješćivanja bitnosti izgradnje osobnog i nacionalnog identiteta kao ishoda učenja u školskoj knjižnici te kroz izgradnju samopouzdanja znati argumentirano zastupati svoje mišljenje te samostalno iznositi svoje stavove i uvažavati tuđe (usporediti, razlikovati, argumentirati stavove), a do tog željenog postignuća doći će od niže razine (zapamtiti, razumjeti, primijeniti) prema višoj razini (analizirati, kreirati, procijeniti).

Metode i oblici rada: frontalni rad, primjeri dobre prakse, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike – knjižničare
Ana Saulačić, prof. i dipl. knjižničarka
telefon: 021/340 988
e-pošta: ana.saulacic@azoo.hr